FULL BỘ HỒ SƠ TRIỂN KHAI THI CÔNG NHÀ 2 TẦNG - anh Hoàng - Nguyễn Đóa

  • Mã dự án Nhà anh Hoàng
  • Thể loại Nhà ở
  • Địa chỉ Nguyễn Đoá, Hòa Xuân, Đà Nẵng
  • Thời gian 2022
  • Diện tích 100
  • Thiết kế 9x Design
  • Phong cách Hồ sơ kỹ thuật

Hồ sơ kỹ thuật thi công gói Thiết kế kiến trúc nhà anh Hoàng - Nguyễn Đoá, Hòa Xuân, Đà Nẵng