Thi công nhà hàng Rang - Rang restaurant construction

  • Mã dự án Rang restaurant
  • Địa chỉ Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
  • Thời gian 2023
  • Phong cách Ấn Độ

Rang restaurant is designed and built in 2023 in Indian style.