Thiết kế nhà anh P.A. - Hòa Xuân

  • Mã dự án PA house
  • Địa chỉ Hòa Xuân, Đà Nẵng
  • Thời gian 2023
  • Thiết kế 2,5 tầng