THIẾT KẾ NHÀ CHỊ TRANG - HẢI HỒ

  • Mã dự án Trang house
  • Địa chỉ Hải Hồ
  • Thời gian 2022
  • Thiết kế Thiết kế
  • Phong cách Hiện đại

Chi phí hoàn thiện: 940 triệu

Chi phí nội thất: 250 triệu