Nhà Mr.Hòa - Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng

  • Mã dự án NPN house
  • Thể loại 2 tầng, 3 phòng ngủ, 3 phòng wc
  • Địa chỉ Nguyễn Phước Nguyên
  • Thời gian 2022
  • Diện tích 77m2

Quý khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công, mời liên hệ số 0972138554 (Toàn) hoặc 0975867671 (Duyên) để được tư vấn cụ thể
9x Design - 341 Bùi Thiện Ngộ, Hoà Xuân, Đà Nẵng - kts.ktoan@gmail.com